با یاد خدا
نفس - نفس که می زنم این روزها  به تو می اندیشم ! به تویی که تمام من هستی .
به تو که می اندیشم اشک بـــــــــــــــــــاران می شوم ! به تویی که عطر عاشقی ام هستی .
به تو که یار من هستی .
دلم بی تو غبار غم دارد . دلم بی تو درد دارد . دلم بی تو - بی توست!!
بی تویی مگر کم دردیست . بی تو من بی تو هستم  .
تو میخواهم مهدی من !
به تو که می اندیشم خجل میشوم - از خواستنم سرخگون میشوم .
...!
مهدی من !!بی تابی های کودکم تاب نوشتن نمیدهد به من . 
اما دلم را میدانم که میدانی  جان من .
یا مهدی دلم بی تو بــــــد بی توست !!!
                                                      از این درد بـــــــــــــی تو بودن رهاییم ده