با یاد خدا

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

یه روزی توی تی وی بگه
شیعیان عزیز ......شیعیان عزیز................... !!
توجه فرمایید
تا چند دقیقه ی دیگر خبر خوشی را به سمع و نظرتان میرسانیم .
(چند دقیقه بعد)
شیعیان عزیز
مهدی موعود - ظهور کردند .

پی نوشت:ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته خون یارانت پر ثمر گشته!
چقدر این شعر قشنگه دل آدم میره به اون زمونا ....سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارک (امسال برای اولین بار از این شادی واقعا شادم)