با یاد خدا

هوا دویاره یخ زده است و من در این هوای بی هوایی دوباره و چند باره و هزار باره هوای تو به سرم زده است .
و به هوای درد و دل با تو به هوای جمکرانت پرواز کرده ام مهدی من .
یا مهدی دلم برای چاه عاشقیمان عجیب تنگ است میخواهم بخوانم بخوانم برای تو در این عید تک تک ندبه های دلم را .
میخواهم زار زار تمام درد فراقم را در گوشت نجوا کنم و تو هم پدرانه بنشینی و گوش دهی و نوازشم کنی.
یا مهدی من! ای تنها و تنها صاحب دل من ! من - من ِ خاکی ِ کودک میخواهم با تو باشم و به تو بگویم سخت است یا مهدی زجر است
که تو باشی و نباشی.
مهدی من! غبار ِ غم نبودنت مژگانم را بارانی ساخته و آهنگ نبودنت را با تک تک تارهای عاشقیم می نوازد و من دیگر بی طاقت ِ بی طاقتم .
آخر چه کنم که دلم برایت تنگ است . 
سال ها از پی هم میگذرند و اینک دوباره سالی دیگر گذشت  وتو  قدم بر این تارهای  گناه آلوه  ننهادی تنها رفیق من ِ تنها .
من دیگر نا ندارم آقایم بیا ...
یا مهدی راستش را بخواهی من خاکی دیگر  رو ندارم و شرمسارم نگاه بر غبار ِ قدم هایت دوخته ام و تو میخواهم .فقط تو!!
همین امسال بیا ...همین 89 .....نه مهدی من دیر است همین بهار بیا ......نه آقایم خیلی دیر است ......همین امروز بیا .....نه نه نه ...دیر است ....
ای همه ی جان من و عشق من همین ساعت بیا ....مهدی جانم خجالت میکشم اما ...تو را به خدا همین آن بیا !!نای آنی دیگر نیست .
العجل العجل العجل ...........................!!
مهدی جان میدانم که میایی !!!!
                                                   خدایا به مهدی ات بگو که بیاید !
                                                                                                            مهدی بیاید.
                                                                                                                     
یا مهدی عید بی تو که عید نمی شود......................بیا که عیدمان با تو عید میشود .
پی نوشت:آهنگ وبلاگ و قالب رو بعد از سالها عوض کردم . امیدوارم اینجا رو بشناسید