با یاد خدااینجا برای از تو نوشتن یک دل بس است .
یک دل نه -صد دل عاشقت شدم کم است ؟

عزیز دل من میخواهمت
من قانع نیستم هر لحظه میخواهمت

نه فقط امروز
برای فردا میخواهمت

برای آن به آن عمر میخواهمت
من عاشقم خوب من ! کم نمی خواهمت .


پی نوشت:این شعر رو در جواب این اس ام اس (غبار:اینجا برای از تو نوشتن جا کم است . دوستت دارم . ) فی البداهه گفتم .