با یاد خدا
صدای پاییز می آید زمین میلرزد و آسمان میخروشد و قطره قطره که نه باران شر شر می بارد .
و در دل من قیامتی بر پا میکند که بهشت و جهنمش را خودم باید انتخاب کنم .
خدایا من بهشت میخواهم !بهشتی که سایه اش نگاه مهربان مهدی ام باشد
بهشتی که هر صبحدمش را  با نوازش صدای صاحب دلم و روحم - مهدی ام که 
تو را میخواند  آغاز کنم.
من بهشت میخواهم به خاطر مهــــــــــــــــــدی !
من بهشت میخواهم به خاطر روی زیبای مهدی !
مگر نگفتی فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین
میخواهم .
اصلا خدایا من بهشت بی رفاقت مهدی نمیخواهم  من میخواهم
بهشتی شوم تا هر ثانیه عشق را در پنجره ی چشمان نورانی اش بیابم .
تفاوت بهشت و جهنم همین است . در بهشت تو هستی و آنجا که تو نیستی ...!!
یا مهدی دلم حضور تو را میخواهد .رنگ پر رنگ تو را میخواهد و چشمانم زیبایی لبخندت را خواهان است .
هنوز آسمان می بارد و صدای تاختن قطرات دلم می آید که می تازد و تمنای بهشت دیدار تو را دارد .
یا مهدی بیا و تمام دنیایم را بهشتی ساز که جانم و روحم و تمام من تو را میخواهد و جز تو هیچ نمیخواهد .
خـــــــــــــدا یا به مهدی ات بگو بیاید 

و
     من همان غلام سیاهی باشم که با عطر حضور مولایم بهشتی میشود .
که هل یرحم العبد الا المولی !!!!
      خدایا دنیایم را بهشتی آمدن مهدی ام فرما .....
هوا آفتابی شد و...........عجب رنگین کمانی در آسمان دلم نقاشی شد!!
                                                                                                 یا مهدی
                                                                                              میدانم که میایی!