اگه گفتین این نی نی کیه ؟ ایشون الینا خانم هستند 
دختر کوچولوی نیکادل
ورودت به دنیا مبارک
دوستم مادر شدنت مبارک