با یاد خدا 
فیلم چ

آقا ابراهیم  تو و "چ" ات را دوست داریم,
ولی
چمران ِ فیلم ِ تو همه ی چمران ِ ما نبود .


فیلم باز ها


دیالوگ چمران
: جنگیدن آخرین راهه. 
در نهایت: هر چه رهبرم گوید !
برداشت من: به دشمن نباید خوش بین بود و اعتماد کرد.
پیشنهاد: جان من اسم فیلم رو تغییر بدین !
نظر شخصی: جز عرب نیا که بد ترین بازی عمرش رو در این نقش (نقش چمران)داشت, همه ی بازیگران فیلم عالی بازی کردند !!!
پی نوشت آخر: اگر فیلم رو ندیدید قبل از دیدن فیلم این کتاب  رو مطالعه کنید, در غیر اینصورت راجع به چمران فیلم نظر بدین و البته همین کتاب رو مطالعه کنید.